Chính sách riêng tư

Nhóm phụ trách Trang cam kết bảo vệ riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân có được của bạn khi bạn sử dụng Trang này.

Thông tin cá nhân là thông tin về một cá nhân cụ thể. Thông tin cá nhân bao gồm những thứ như tên, địa chỉ, tuổi, ngày sinh và giới tính của bạn, cũng như các quan điểm, sở thích và thói quen mua sắm của bạn.

Nhóm phụ trách Trang không cung cấp thông tin của người sử dụng cho bất kỳ Bên thứ ba nào. Trang sẽ lưu lại địa chỉ IP của khách mỗi lần và mọi lần ghé thăm Trang.

Nếu bạn quyết định không muốn nhận các thông tin tiếp thị và/hoặc bản tin mới về sản phẩm dịch vụ, bạn luôn có thể rút lại hoặc từ chối chấp thuận bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi. Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý ngay nhưng có thể không kịp thời xóa bạn khỏi chương trình khuyến mãi đang được tiến hành. Vui lòng lưu ý ngay cả khi bạn đã chọn không nhận các thông tin tiếp thị, chúng tôi vẫn có thể liên hệ với bạn cho mục đích quản trị tài khoản của bạn.

Chính sách Công bố Thông tin

Trang sử dụng các chương trình liên kết, quảng cáo thông qua dịch vụ của Google Inc – Adsense (dựa trên các nguyên tắc của riêng họ) và các chương trình quảng cáo khác để kiếm tiền. Khi người sử dụng Trang bấm vào các liên kết ở một trong những chương trình quảng cáo nói trên, có thể dẫn đến một khoản phí hoa hồng được tính cho Trang. Nhóm phụ trách Trang hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị liên kết và thể hiện thông tin này vì nhóm tin tưởng vào sự minh bạch hoàn toàn, và cũng là yêu cầu của các cơ quan tổ chức đáng tin cậy khác.

Nhóm phụ trách Trang không phải bên cho vay tiền, nhà cung cấp dịch vụ cho vay nóng, không môi giới các khoản vay cho bên cho vay là Bên thứ ba, và không phải là một đại lý, đại diện, hoặc môi giới cho bất kỳ bên cho vay là Bên thứ ba nào. Do đó, nhóm phụ trách Trang không thể đảm bảo tính sẵn có của số tiền vay và/hoặc việc phê duyệt khoản vay. Tính sẵn có của số tiền vay và/hoặc việc phê duyệt khoản vay liên quan đến tuổi và tình trạng. Không được chuyển tiền qua bất kỳ dịch vụ chuyển tiền doanh nghiệp nào liên quan đến một khoản vay có chủ ý, bởi vì gần như không thể chuyển trả hoặc truy xuất thông tin. Thời gian chuyển tiền có thể khác nhau giữa các bên cho vay là Bên thứ ba, và có thể phụ thuộc vào tổ chức tài chính của bạn. Trong một số trường hợp có thể cần fax.

Nếu bạn không trả nợ theo các điều khoản của hợp đồng tín dụng, bên cho vay có thể tính phí trả chậm và/hoặc gửi tài khoản của bạn tới một tổ chức thu hồi nợ và/hoặc báo cáo thông tin của bạn cho một tổ chức báo cáo cá nhân (có thể ảnh hưởng xấu tới điểm tín dụng của bạn).

Chỉ có bên cho vay của bạn mới có thể cung cấp thông tin của bạn về các điều khoản hợp đồng tín dụng cụ thể và các quy định liên quan trong trường hợp bạn không trả nợ khoản vay. Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết hoặc có câu hỏi hoặc thắc mắc về vay nóng, ngắn hạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với bên cho vay của bạn.

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được trình bày trong Trang này dựa trên các nguyên tắc, trải nghiệm, quan điểm, cảm tưởng của nhóm phụ trách Trang và các chương trình quảng cáo khác. Thông tin trên Trang không có ý đưa ra tư vấn về tài chính và/hoặc pháp lý. Nhóm phụ trách Trang khuyến cáo người dùng tham vấn ý kiến của các chuyên gia được cấp phép và/hoặc các chuyên gia trong lĩnh vực quan tâm.

Nhóm phụ trách Trang không thôi thúc và/hoặc khuyến khích người dùng Trang trở thành khách hàng của các trang web và/hoặc dịch vụ của Bên thứ ba.

Giới hạn Trách nhiệm

Nội dung của Trang được cung cấp cho bạn là “nguyên trạng” và “sẵn có” và không có bảo đảm hoặc có điều kiện ở bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay hàm ý. Hơn nữa, trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, nhóm phụ trách Trang từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hay hàm ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm hoặc điều kiện hàm ý cho một mục đích cụ thể, không xâm phạm quyền của bên thứ ba, loại trừ virus máy tính, và các bảo đảm phát sinh từ quá trình xử lý hoặc quá trình thực hiện. Trang không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng các chức năng có trong Trang sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng các trục trặc đó sẽ được khắc phục hoặc Trang hoặc máy chủ của Trang không bị nhiễm virus hoặc các thành phần có hại khác. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhóm phụ trách Trang không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính hậu quả, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc vận hành của Trang hoặc bất kỳ trang khác bạn có thể truy cập khi sử dụng Trang này hoặc khi bạn sử dụng các nội dung, ngay cả khi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Bồi thường

Bạn thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng Trang là ở phía bạn và bạn phải tự chịu rủi ro. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không buộc Trang và các bên liên kết cũng như các giám đốc, quan chức, bên được ủy thác và nhân viên tương ứng phải chịu bất kỳ và tất cả trách nhiệm, chi phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư hợp lý, liên quan đến bất kỳ sự vi phạm các điều khoản và điều kiện này từ phía bạn hoặc theo bất kỳ cách nào từ việc sử dụng Trang, bao gồm và không có giới hạn, sự thay thế hoặc truyền tải bất kỳ thông tin hoặc các tài liệu khác trên Trang.

Chính sách cookie

Trang này sử dụng “cookie” để tăng cường khả năng truy cập Trang của bạn. Một cookie là một lương nhỏ dữ liệu được gửi cho trình duyệt của bạn từ một máy chủ web và được lưu trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookie không lưu thông tin cá nhân về bạn, trừ phi bạn có ý cung cấp thông tin. Cookie có thể lưu thông tin không mang tính cá nhân, như trang web hoặc trang nào trình duyệt của bạn đã truy cập. Chúng tôi sử dụng cookie để lưu thông tin và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Trang. Ví dụ, cookie cho phép Trang nhận diện trình duyệt của bạn là khách ghé thăm trước đó, và do đó lưu và nhớ bất kỳ sở thích nào có thể được thiết lập khi bạn trước đó đang duyệt Trang.

Chúng tôi sử dụng cookie để ghi nhớ bạn khi bạn ghé thăm Trang, để theo dõi thói quen duyệt web của bạn, để xây dựng hồ sơ về cách bạn và các người dùng khác sử dụng Trang của chúng tôi, để đảm bảo Trang hoạt động hiệu quả nhất có thể và để quản trị dịch vụ cho bạn và cho các nhà quảng cáo.

Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tắt cookie. Để làm việc đó, vui lòng xem trình đơn “trợ giúp” trên trình duyệt của bạn. Tắt cookie có thể hạn chế việc bạn sử dụng Trang và/hoặc làm chậm hoặc ảnh hưởng đến cách thức Trang vận hành.

Một số trang web của các Bên thứ ba tạo những cookie riêng (hay tập tin chỉ báo) của họ để theo dõi có bao nhiêu người đã xem một quảng cáo cụ thể (hoặc sử dụng các dịch vụ của các Bên thứ ba để thực hiện việc này), và để theo dõi có bao nhiêu người đã xem quảng cáo đó hơn một lần. Các cookie này không thể được sử dụng để xác định một cá nhân; chúng chỉ có thể được sử dụng cho mục đích thống kê, ví dụ, trong việc cung cấp cho bạn các quảng cáo liên quan nhiều hơn đến sở thích của bạn. Một số thông tin được thu thập từ cookie của Bên thứ ba sẽ được tổng hợp với các thông tin ẩn danh khác cho mục đích thống kê. Các công ty Bên thứ ba tạo các cookie này có các chính sách riêng tư của riêng họ và rất chặt chẽ nhưng chúng tôi không có quyền truy cập vào các cookie này; ngoài việc cho phép họ được phục vụ, chúng tôi hoàn toàn không có vai trò trong các cookie này (mặc dù chúng tôi có thể sử dụng thông tin thống kê từ các cookie này của Bên thứ ba và được cung cấp cho chúng tôi từ các Bên thứ ba, để nâng cao khả năng nhắm đến người dùng Trang của các nội dung quảng cáo).