Về chúng tôi

broken-piggy

Có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ cho vay nóng với khung lãi suất và các điều khoản khác nhau. Vì thế, phải luôn thông minh để so sánh và có được hợp đồng vay tốt nhất dành cho bạn, và cũng như nếu bạn có các vấn đề liên quan đến lịch sử tín dụng của mình, hãy tìm công ty có những điều khoản dễ chịu nhất. Luôn nhớ rằng các khoản cho vay nóng không phải được thiết kế cho những khoản vay dài hạn mà là nhằm giải quyết những vấn đề ngắn hạn. Vì vậy phải luôn xem xét kỹ trước khi vay vốn từ một công ty và phải bảo đảm bạn có khả năng trả nợ đúng hạn để tránh việc xử lý một vấn đề ngắn hạn lại trở thành một vấn đề dài hạn.

Tien24 là một dịch vụ so sánh miễn phí, trực tuyến, cho phép khách hàng so sánh một loạt các sản phẩm tài chính cá nhân. Mục tiêu của chúng tôi là thể hiện các thông tin theo một dạng đơn giản, cho phép so sánh ban đầu được thực hiện ‘trong nháy mắt’ để khách hàng có thể đưa ra các quyết định tài chính được thông báo đầy đủ.

Không có gì trong trang web Tien24 là, hoặc sẽ được coi là cấu thành, tư vấn tài chính hoặc tư vấn khác hoặc một khuyến cáo để mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Bất kỳ và tất cả thông tin được cung cấp trong trang web Tien24 chỉ nhằm mục đích thông tin nói chung. Chúng tôi thực sự khuyến cáo bạn nên có được tư vấn chuyên nghiệp độc lập trước khi mua bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ thông qua trang web Tien24.